زمان ارسال پکیج و گواهینامه های کنفرانس
1398/01/06

 

با تبریک سال نو، پکیج و گواهینامه های کنفرانس در تاریخ 18 فروردین به آدرس های پستی ثبت شده در پنل کاربری ارسال می گردد و در بازه 19 تا 24 فروردین توسط اداره پست تحویل پژوهشگران محترم خواهد رسید.