تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/12/26

باتوجه به درخواست پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 مورخ 27 اسفند 97 تمدید گردید. این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.