دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/12/20
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/24
برگزاری کنفرانس »
1396/12/25
پوستر کنفرانس
Poster
تعرفه‌های ثبت‌نام

 

 پژوهشگران عزیز توجه فرمایند ثبت‌نام و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان است، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه انتشار اولین مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

 

از ۱۵ بهمن تا برگزاری

از ۲۶ دی‌ الی ۱۵ بهمن

تا ۲۵ دی ماه ۹۶

 تاریخ پرداخت هزینه

۲۱۰.۰۰۰ تومان

۱۶۰.۰۰۰ تومان

۱۳۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۴۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان 

۱۴۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۶۰.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۱۵۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۲۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 * هزینه دریافت گواهینامه بین المللی کارگاه کنفرانس پاریس مبلغ ۴۵هزار تومان می‌باشد.

 

ثبت نام حضوری

 

از ۱۱ دی‌ماه تا پایان مهلت ثبت‌نام

تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶

 

Euro 1850

Euro 1470

ویژه دانشجویان

Euro 2300

Euro 1730

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2700

Euro 2050

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2300 Euro می باشد.

* پذیرش مقاله به منزله دریافت ویزا نمی‌باشد، مراحل دریافت ویزا و حضور در فرانسه خارج از عهده برگزارکنندگان کنفرانس می‌باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله + یکروز تور پاریس می‌باشد.