دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/12/20
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/24
برگزاری کنفرانس »
1396/12/25
پوستر کنفرانس
Poster
تاریخ‌های مهم کنفرانس

 

 

 آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 
 آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف  ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ 
 آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ 
 تاریخ برگزاری کنفرانس ۱۳۹۶/۱۲/۲۵