دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/12/20
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/24
برگزاری کنفرانس »
1396/12/25
پوستر کنفرانس
Poster
مخاطبین کنفرانس

 مخاطبین کنفرانس پاریس:

۱-  اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۲-  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
۳-  كليه نهادها و ارگان‌های سياستگذار در امور مدیریت، اقتصاد و حسابداری