دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/12/20
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/24
برگزاری کنفرانس »
1396/12/25
پوستر کنفرانس
Poster
اهداف کنفرانس

 اهداف برگزاری کنفرانس مدیریت، اقتصاد و حسابداری پاریس

 

  • ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، با داشنجویان و اساتید بین‌المللی با آخرین نوآوری‌ها و دستآوردها در عرصه مدیریت، اقتصاد و حسابداری و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی
  • تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران رشته های مختلف مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ارائه دستاوردهای جدید علمی توسط پژوهشگران عرصه‌های مرتبط با مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ایجاد همگرایی بین گرایش‌ها و رشته‌های مختلف مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ارتقاء سطح دانش محققین، دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  • توسعه همکاری‌های علمی با سایر مراکز علمی جهان
  • فراهم سازی محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای علمی کشور در زمینه موضوعی کنفرانس در عرصه بین‌الملل
  • فراهم ساختن زمینه‌ای جهت بروز، رشد مستمر و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی
  • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش‌های آنان
  • ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر