جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  آخرین مهلت پرداخت هزینه با تخفیف ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۲/۰۳