اطلاعیه مهم جهت علاقه مندان به حضور در کنفرانس
1397/07/05

با توجه به قوانین دریافت ویزا و اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا چند نکته خدمت عزیزان قابل توجه می باشد:

موارد مرتبط با اخذ ویزا از اختیارات برگزارکننده کنفرانس خارج می‌باشد و این امور مرتبط با سفارت خانه مربوطه می‌باشد.

بر اساس روال کنفرانس‌های پیشین از متقاضیان ثبت‌نام اولیه صورت می‌پذیرد و درصورت اخذ ویزا هزینه‌های ثبت‌نام بصورت معادل ریالی پرداخت می‌گردد.

هرگونه انصراف از مشارکت حضوری باید تا ۱ماه قبل از برگزاری کنفرانس به دبیرخانه اعلام گردد درغیر این‌صورت پس از دریافت آی‌دی کارت انصراف از حضور و عودت وجه مقدور نمی باشد.

هزینه‌های کنفرانس شامل یک روز برگزاری و ۲ روز کارگاه‌های مربوطه می‌باشد و قابل ذکر می‌باشد حضور در کارگاه برای شرکت کنندگان کنفرانس الزامی می‌باشد.

هزینه‌های مرتبط با اسکان و ترنسفر بر عهده شرکت کنندگان محترم می‌باشد.

ناهار و میان وعده بصورت رایگان در حاشیه کنفرانس ارایه می‌گردد.