مزیت های کنفرانس

مزیت های کنفرانس

 

۱ - دریافت گواهینامه معتبر قابل ارایه و ارزشیابی برای ارائه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی و خارجی

۲ - امکان بهره مندی از بورسیه های تحصیلی دانشگاه‌های معتبر و چاپ کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس

۳ - اخذ اکسپت تمامی مقالات برگزیده کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد در ژورنال‌های ISI

۴ - سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

۵ - کارگاه های آموزشی تخصصی

۶ - ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات

۷ - سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته و برگزاری پانل های تخصصی

۸ - حضور و تعامل سازنده اساتید دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله ایتالیا امریکا، انگلستان، آلمان و...

۹ - صدور گواهینامه بین المللی معتبر کنفرانس از آکادمی‌های معتبر 

۱۰ - اهداء گواهینامه‌های بین المللی کنفرانس به زبان انگلیسی

۱۱ - برقراری ارتباط بيشتر بين نهادهای علمی و اجرايی در جهت تحقق محورهای کنفرانس

۱۲ - آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی نوین و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه موضوعی کنفرانس

۱۳ - ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بين انديشمندان، محققان، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه محورهای کنفرانس