تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۹/۴/۱۷
  آخرین مهلت پرداخت هزینه با تخفیف ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۹/۴/۲۳
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۹/۴/۲۴