داوری زود هنگام مقالات
1396/07/30

 

 به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان گرامی می‌رساند؛ در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر نیاز دارند می‌توانند طبق مراحل زیر اقدام نمایند
 
شرایط داوری زود هنگام:
- ثبت نام در وبسایت کنفرانس و ارسال مقاله
- ارسال ایمیل به دبیرخانه کنفرانس و ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و کد مقاله جهت داوری زود هنگام (داوری در سه روز کاری)
- پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردید، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.
- سپس با ایمیل کنفرانس مکاتبه نموده و درخواست گواهی پیش از موعد نمایند. 

(لازم به ذکر است گواهی مقالات شما نهایتا ظرف مدت چهار روز کاری برای شما ایمیل می‌گردد)