ارسال پکیج کنفرانس
1397/01/14

با شادباش سال نو خدمت پژوهشگران گرامی. کلیه پکیج های کنفرانس پاریس شامل گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات و... به اداره پست تحویل گردیده و در تاریخ های 16 فروردین تا 19 توسط اداره پست به ادرس پستی ثبت گردیده در پنل به پژوهشگران تحویل داده می شود.